Chuyên ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

Thiết kế đồ họa

Photoshop After Effects Illustrator Indesign

ĐĂNG KÝ