PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

 • Thông tin thí sinh

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • Nơi thường trú (Điền thông tin đầy đủ như trong CMND/CCCD)

 • Thông tin đăng ký trường cao đẳng FPT POLYTECHNIC

 • Nơi tốt nghiệp

 • Thông tin nhận giấy báo kết quả

 • Tải lên giấy tờ xác thực


 • (bắt buộc)


 • (bắt buộc)


 • Hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không bắt buộc)

Xin vui lòng chờ...