PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

 • Thông tin thí sinh

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • Nơi thường trú (Điền thông tin đầy đủ như trong CMND/CCCD)

 • Thông tin đăng ký trường cao đẳng FPT POLYTECHNIC

 • Nơi tốt nghiệp

 • Thông tin nhận giấy báo kết quả

 • Tải lên giấy tờ xác thực hồ sơ đăng ký học


 • (bắt buộc)


 • (bắt buộc)


 • Hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không bắt buộc)

 • TẢI LÊN GIẤY TỜ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BỔNG


  Nhằm khuyến khích những bạn trẻ đam mê học tập. Tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng, xây dựng nghề nghiệp vững chắc. Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai Học bổng Thắp sáng tương lai với tổng trị giá lên đến 80 tỷ VNĐ.

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khu vực tiềm năng có cơ hội tiếp cận một môi trường giáo dục tiên tiến, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, FPT Polytechnic triển khai học bổng đặc biệt tại 3 địa phương Thanh Hoá, Hà Nam, Thái Nguyên.


  Học bổng 50% học phí năm đầu tiên 15.900.000 VNĐ

  Nhập điểm trung bình của 01 trong 06 môn lớp 11 hoặc 12 (Toán, Tin học, Tiếng Anh, Hội hoạ, Âm nhạc) để xem mức ưu đãi và học bổng bạn sẽ đạt được:

 • Please enter a number from 0 to 10.
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • Please enter a number from 0 to 10.

 • (bắt buộc khi tham gia chương trình học bổng)

  Tải 1 hoặc nhiều files (tối đa 3 files)


 • (nếu có)

  Tải 1 hoặc nhiều files (tối đa 3 files)

 • Lưu ý:

  • Học bổng/ưu đãi tính theo mức học phí thực tế của cơ sở mà sinh viên theo học.
  • Trường hợp sinh viên chuyển giữa các cơ sở vẫn được hưởng chính sách này, tính theo mức học phí của cơ sở mà sinh viên chuyển đến.
  • Trường hợp học phí có sự điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thì học bổng/ưu đãi khi đó tính theo mức học phí sau điều chỉnh.
  • Học bổng/ưu đãi sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các lần đóng học phí (Không bao gồm phí học lại).
  • Học bổng/ưu đãi không bao gồm các khoản phí và lệ phí khác ngoài học phí.
  • Các loại học bổng/ưu đãi trên là đích danh, không thể chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền.
  • Trường hợp thí sinh thuộc diện được cấp nhiều loại học bổng và ưu đãi thì chỉ được chọn 01 loại học bổng/ưu đãi có giá trị lớn nhất.
  • Học bổng trên là đích danh, không thể chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền.
  • Học bổng sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các lần đóng học phí.
  • Học bổng không bao gồm học phí học lại và các khoản phí, lệ phí khác.
  • Trường hợp thí sinh thuộc diện được cấp nhiều loại học bổng và ưu đãi thì chỉ được chọn 01 loại học bổng/ ưu đãi có giá trị lớn nhất trừ khi có quy định khác.
  • Trường hợp sinh viên chuyển sang cơ sở khác ngoài 3 tỉnh nói trên sẽ không được tiếp tục hưởng chính sách này và bị thu hồi học bổng đã được cấp ở cơ sở cũ.

Xin vui lòng chờ...