Poly góc nhìn

ĐN – Chân dung những gương mặt trẻ giỏi nghề của FPoly Đà Nẵng

Họ là 3 đại diện sinh viên ưu tú của FPoly Đà nẵng đã xuất sắc giành vị trí cao tại “Hội thi tay nghề thành phố Đà Nẵng” – 2012 và sẽ tham gia “Hội thi tay nghề quốc gia” – 2012 tại Hà Nội vào tháng 7.

HN – Nghệ thuật tư duy duy lý là phải hiểu được mục đích của hành động

GS. David Pickus đã có buổi nói chuyện thú vị với cán bộ và sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội về “Nghệ thuật tư duy duy lý và toàn cầu hóa” trong chương trình “Poly khám phá” – Tháng 5/2012.