Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT có đáp án Tổ hợp Khoa học tự nhiên 2022

15:43 13/06/2022

Cùng xem đề tham khảo chính thức có đáp án tổ hợp môn Khoa học tự nhiên tại kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 nhé!

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lý

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa học

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sinh học

Đáp án đề minh họa thi THPT Quốc gia 2022 bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B A D C B C D D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B A B D C D C D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A C D C C B B C C
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C A B C A A B A A B

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A B B B C A C A C A
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D D D C B A C C C A
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D B B A B C D A D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
D B D C C D B C C B
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C D D D B C D C C D
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
A B B B D B D D A D
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
C D B D A B A A C C
111 112 113 114 115 116 117 118 119 0
C D A B B A B C C A

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *