Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

16:40 26/06/2020

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *