Lịm tim với dàn Miss Poly 2019

Miss Poly 2019 đã diễn ra tại 5 cơ sở: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên và Cần Thơ. Cùng ngắm nhìn dàn Miss Poly 2019 với vẻ đẹp năng động, trí tuệ và tài sắc.