Tổ chức thành công hội thảo “Xử lý xung đột tại nơi làm việc”

Vào sáng ngày 22/12/2017 tại phòng H104, tòa nhà Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Xử lý xung đột tại nơi làm việc” dành cho các bộ, giảng viên của  Cao đẳng FPT Polytechnic Hà …

Featured

HN-Tân SV K13.2 Cao đẳng FPT HN tham gia tuần lễ định hướng

Tân sinh viên khóa 13.2 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đã  hoàn thành tuần lễ định hướng đầu khóa học vào hai ngày 12/05/2017 – 13/5/2017 tại tòa nhà FPT Polytechnic, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Hà Nội. …