Tuyển dụng giảng viên Trang điểm nghệ thuật

Vị trí: Giảng Viên trang điểm nghệ thuật Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy một môn hoặc nhóm môn học trang điểm nghệ thuật. …

Tuyển dụng giảng viên Chăm sóc da – Spa

Vị trí: Giảng Viên chăm sóc da Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy một môn hoặc nhóm môn học chăm sóc da – Spa. …

Tuyển dụng giảng viên Tự động hoá

Vị trí: Giảng Viên tự động hóa Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành Tự động hóa theo …

Tuyển dụng giảng viên Cơ khí

Vị trí: Giảng Viên cơ khí Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành cơ khí theo chương trình …

Tuyển dụng giảng viên Điện – Điện tử

Vị trí: Giảng Viên Điện – điện tử Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành Điện Điện Tử, …

Tuyển dụng giảng viên Tiếng anh

Vị trí: Giảng Viên tiếng Anh Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy Tiếng Anh trình độ A1, A2, tập trung vào kĩ năng giao …

Tuyển dụng giảng viên Kỹ năng mềm

Vị trí: Giảng Viên kỹ năng mềm Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn học về kỹ năng mềm cho sinh viên: Kỹ …

Tuyển dụng giảng viên Giáo dục thế chất

Vị trí: Giảng Viên giáo dục thể chất Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Dạy môn võ thuật (Vovinam) Thực hiện việc quản lý sinh viên, …

Tuyển dụng giảng viên Quản trị nhà hàng khách sạn

Vị trí: Giảng viên Quản trị nhà hàng – khách sạn Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn trong chương trình chuyên ngành …

Tuyển dụng giảng viên Hướng dẫn viên du lịch

Vị trí: Giảng viên Hướng dẫn du lịch Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn trong chương trình chuyên ngành hướng dẫn du …

Tuyển dụng giảng viên Quan Hệ Công Chúng & Tổ Chức Sự Kiện

Vị trí: Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn trong chương trình chuyên ngành PR …

Lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia qua chuyến tham quan đến FPT Telecom

Tham quan doanh nghiệp là một hoạt động thường niên của sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic.  Các bạn sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã có buổi tham quan FPT Telecom thật thú vị và ý nghĩa, …