Infographic FPoly Hà Nội: Bản tin sinh viên kỳ Summer 2021

Dưới đây là Bản tin sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tuần 3 – tháng 6 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của FPT Polytechnic trong tháng vừa qua nhé. Những nội dung chính của Bản …