ĐN – FPT Polytechnic tham dự hội thảo “Hợp tác phát triển CNTT- Truyền thông Việt Nam”

Ngày 30/8, đoàn sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng đã có mặt tại TP Huế để tham dự hội thảo “Hợp tác phát triển CNTT- Truyền thông Việt Nam” lần thứ 17.