HCM – FPoly đang dẫn đầu về cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại “FE Cup”

Theo thống kê từ Ban tổ chức “Fe Cup” lần 1 năm 2013, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.