Quản lý bán hàng Nội thất tiện lợi hơn với ứng dụng GreenHouse – một sản phẩm của nhóm sinh viên CNTT

Dự án xây dựng ứng dụng quản lý bán đồ nội thất GreenHouse do nhóm sinh viên FamilyCoder, FPT Polytechnic Cần Thơ thực hiện, là một phần trong môn học Lập trình Java 5 – Spring Boot Framework. Ứng dụng …