HCM – Đột kích tận lớp để trao giải “Ong vàng” học kỳ Summer 2013

Từ ngày 6 – 12/10, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã “đột kích” tận lớp, tuyên dương và trao thưởng trong sự bất ngờ của các sinh viên xuất sắc, kỳ Summer 2013.