HCM – FPT Polytechnic tư vấn trong ngày hội hướng nghiệp “Thời đại số”

Ngày 10/3, tại nhà Văn hóa Thanh Niên số 04, FPT Polytechnic đã tham gia ngày hội hướng nghiệp “Thời đại số” dành cho học sinh THPT trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

HCM – Ngày hội hướng nghiệp “Kỷ nguyên số” đã sẵn sàng

FPT Polytechnic tham gia ngày hội hướng nghiệp này với mong muốn đem lại cho các bạn học sinh THPT một sự lựa chọn tốt về ngành nghề và môi trường học tập trong thời đại “Kỷ nguyên số” bùng nổ.

HCM – FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức hành trình “Vòng quanh Sài Gòn”

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức hành trình “Vòng quanh Sài Gòn” hoàn toàn miễn phí, giúp sinh viên tìm hiểu về văn hóa, lịch sử các di tích trong thành phố.