HCM – Tọa đàm “Các bước chuẩn bị CV và phỏng vấn đạt hiệu quả”

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích cho kỹ năng săn việc của mình qua buổi tọa đàm “Các bước chuẩn bị CV và phỏng vấn đạt hiệu quả”.