Khai giảng lớp tiếng Hàn sơ cấp tại Trung tâm Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Ngày 16/11 vừa qua, trung tâm Ngoại Ngữ FPT Polytechnic đã chính thức khai giảng lớp học tiếng Hàn đầu tiên để áp ứng nguồn nhân lực cần thiết cho thị trường tương lai và tạo cơ hội cho sinh …