HN – Sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tham quan thực tế Gameloft

Chương trình hướng tới sinh viên cuối khóa khối ngành CNTT nhằm hỗ trợ các bạn làm quen với môi trường và phong cách làm việc tại các doanh nghiệp lớn.