Xúc động Lễ khai giảng và tuần định hướng của 2.000 tân sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Ngày 15/8/2019 vừa qua, hơn 2.000 tân sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tham dự Lễ khai giảng và tuần định hướng đầu kỳ học. Chương trình đã diễn ra sôi nổi và xen lẫn những xúc động của người tham dự.