HN – FPT Polytechnic tổ chức tôn vinh “Ong vàng Poly” học kỳ Fall 2016

11:10 13/02/2017

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tôn vinh “Ong vàng Poly” học kỳ Fall 2016 tại Hội trường 307 vào lúc 8h30 sáng thứ 5, ngày 23/02/2017.

Buổi lễ được tổ chức nhằm tuyên dương và khen thưởng 296 cá nhân và tập thể có thành tích học tập xuất sắc của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội trong học kỳ Fall 2016; đồng thời tạo động lực, khích lệ tinh thần cho sinh viên bước vào học kỳ Spring 2017.

ton-vinh-ong-vang
Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tôn vinh “Ong vàng Poly” học kỳ Fall 2016 vào ngày 23/02/2016 tại Hội trường 307, Cao đẳng thực hành FPT Hà Nội, Nguyễn Đổng Chi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Lễ Tôn vinh Ong vàng học kỳ Fall 2016 – Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội:

Đối tượng:

  • Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.
  • Sinh viên nằm trong danh sách khen thưởng.

Danh sách sinh viên được khen thưởng:

  • Xem danh sách khen thưởng các bạn sinh viên xem tại đây.

Thời gian:

  • 8h30 – 11h00, thứ 5, ngày 23/02/2017.

Địa điểm:

  • Hội trường 307, Cao đẳng thực hành FPT Hà Nội, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 6259 4713.

Trân trọng thông báo!

Đăng ký

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *