Một số danh ngôn Tiếng Anh về ý chí, nghị lực

0:24 02/05/2022

Các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đã biết những danh ngôn Tiếng anh về ý chí, nghị lực dưới đây chưa? Cùng khám phá thêm nhé!

Trong cuộc sống, có những lúc khó khăn khiến chúng ta chùn bước. Những lúc như vậy chúng ta cần những lời động viên để tiếp thêm sức mạnh. Hãy cùng tìm hiểu một số thành ngữ, danh ngôn bằng Tiếng Anh về ý chí, nghị lực để cùng chiêm nghiệm, cảm nhận và tìm ra lẽ sống đúng đắn, ý nghĩa và trọn vẹn nhất cho cuộc đời mình nhé!

1/ “Where there is a will, there is a way” – Pauline Kael:

=>Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

2/ “People do not lack strength. They lack will” – Victor Hugo:

=>Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.

3/ “Don’t let your will roar when your power only whispers” – Thomas Fuller:  

=>Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

4/ “Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory” – Mahatma Gandhi:

=>Vinh quang nằm ở nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

5/ “You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile” – Brian Tracy:

=>Bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều trước khi bạn đạt được thành quả. Đôi khi những nỗ lực ấy nhỏ nhoi tới mức không ai thấy hay tán thưởng

6/ “There is no such thing as a great talent without great will power”. – Balzac:

=> Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

7/ “The person who has the will to undergo all labor may win any goal”. – Menander

=> Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

8/ ‘‘The will is what matters – as long as you have that, you are safe”. – Evelyn Underhill

=> Ý chí là điều quan trọng – chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn

9/ “- When it comes to winning, you need the skill and the will”. – Frank Tyger

=> Để thắng cuôc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.

10/ “Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination”. Edward Young

=> Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *