Giao diện phần mềm thiết kế bởi sinh viên CNTT FPoly Cần Thơ có gì đặc biệt?

21:59 29/11/2022

Tại môn học Nhập môn kỹ thuật phần mềm, sinh viên ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã thiết kế thành công giao diện phần mềm quản lý thông tin sinh viên và khóa học.

Sau khi hoàn thành môn học Nhập môn kỹ thuật phần mềm, các bạn sinh viên ngành Ứng dụng phần mềm tại Cao đẳng FPT Polytechnic sẽ có thêm kiến thức chuyên ngành bao gồm:

 • Quy trình phần mềm
 • Các kỹ thuật lấy yêu cầu (Requirements)
 • Các kỹ thuật thiết kế phần mềm (Design)
 • Kỹ thuật kiểm thử phần mềm (Testing)

Nằm trong chuỗi hoạt động học tập về bộ môn, sinh viên lớp IT 17303 đã có sản phẩm kỹ thuật đầu tiên về thiết kế giao diện phần mềm quản lý thông tin sinh viên và khóa học. Các bạn đã thành công phát huy khả năng sáng tạo cũng như tinh thần làm việc nhóm và nhận được đánh giá tốt từ giảng viên. Nhóm sinh viên thực hiện sản phẩm bao gồm các bạn:

 • Trần Vũ Linh
 • Huỳnh Dương Quá
 • Đặng Thành Hân
 • Tạ Huỳnh Đức
 • Lê Hồng Tâm
 • Nguyễn Hoàng Sơn

Nhìn chung, giao diện phần mềm thân thiện và dễ hiểu, có cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: thông tin khóa học , giao diện quản lý khóa học, các chức năng sử dụng cơ bản,…Qua sản phẩm này, các bạn sinh viên đã cho thấy nhóm có thể tạo nên một phần mềm đơn giản từ những gợi ý, thông tin có được sau những giờ học mà thầy cô giảng dạy trên lớp.

Phần mềm quản lý sinh viên và khóa học
Chức năng đăng nhập
Chức năng đăng lý tài khoản
Chức năng quản lý chuyên đề, khóa học
Chức năng thêm chuyên đề,khóa học
Chức năng cập nhật chuyên đề,khóa học
Chức năng xóa chuyên đề, khóa học

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt môn học Nhập môn kỹ thuật phần mềm! Mong rằng, trong thời gian tới, nhóm có thể đưa ứng dụng này được sử dụng trong thực tế nhé!

Bộ môn Công nghệ thông tin

Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2023

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *