Tổng quan về Caching trong Asp.net core

22:16 15/07/2023

Các lập trình viên đã biết về vai trò của Caching trong Asp.net core chưa? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Caching là gì?

Catching là một trong những công cụ quan trọng để tăng cường hiệu suất và giảm tải cho các ứng dụng web. Trong môi trường ASP.NET Core, Caching được cung cấp như một tính năng tích hợp sẵn, cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời để sử dụng lại trong các yêu cầu tương tự. Việc sử dụng caching có thể giảm thiểu thời gian truy vấn cơ sở dữ liệu, tải trang nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong ASP.NET Core, “Catching” được đề cập đến việc xử lý các ngoại lệ (exceptions) xảy ra trong ứng dụng. Khi một lỗi xảy ra trong ứng dụng của bạn, nó có thể gây ra gián đoạn không mong muốn và khiến ứng dụng không thể hoạt động chính xác. Để xử lý các ngoại lệ này một cách chính xác và tránh hiển thị các chi tiết lỗi không phù hợp cho người dùng cuối, ASP.NET Core cung cấp các cơ chế để bắt và xử lý các ngoại lệ.

M ột số phương pháp ASP.NET Core cung cấp để thực hiện caching

  • Response Caching

Response Caching là một dạng caching được thực hiện ở mức HTTP response. Khi một yêu cầu được nhận, nếu nó đã được lưu trữ trong bộ nhớ cache, server sẽ trả về kết quả từ cache thay vì thực hiện lại xử lý. Response caching hữu ích cho các trang không thay đổi thường xuyên hoặc các API với dữ liệu không thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định

  • Memory Caching

Memory Caching cũng được gọi là In-Memory Cahing, đây là một hình thức caching được thực hiện bằng cách lưu trữ dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ RAM. Memory caching hữu ích khi cần lưu trữ dữ liệu tạm thời như kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu tính toán. Nó cung cấp tốc độ truy cập nhanh và linh hoạt trong việc định cấu hình thời gian sống của các mục dữ liệu.

  • Distributed Caching

Đây là hình thức caching được sử dụng trong các môi trường có nhiều server hoặc cụm server. Distributed caching cho phép dữ liệu tạm thời được lưu trữ và truy xuất thông qua một hệ thống phân tán, thay vì chỉ dựa trên bộ nhớ của một máy chủ duy nhất. Điều này cho phép chia sẻ và truy cập dữ liệu cache qua mạng giữa nhiều máy chủ hoặc cụm server.

Một số lưu ý về Catching trong Asp.net core

Trong môi trường phân tán, một cache layer (lớp cache) được triển khai và sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Cache layer này thường được cấu hình và quản lý như một dịch vụ độc lập, có thể chạy trên một hoặc nhiều máy chủ. Các máy chủ trong hệ thống có thể truy cập vào cache layer để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cache.

Trong ASP.NET Core, distributed caching có thể được triển khai sử dụng các dịch vụ cache phân tán như Redis, SQL Server, hoặc các công cụ caching phân tán khác. ASP.NET Core cung cấp các API và giao diện để làm việc với distributed caching một cách dễ dàng và linh hoạt.

Trong môi trường phân tán, một cache layer (lớp cache) được triển khai và sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Figure 2. Distributed Caching

Khi triển khai caching trong ASP.NET Core, ta cần xem xét các yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm của ứng dụng và mục đích sử dụng caching. Đồng thời, việc quản lý và làm mới dữ liệu trong cache cũng là một phần quan trọng của việc triển khai caching hiệu quả.

Tóm lại, sử dụng caching trong ASP.NET Core là một cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng web. Bằng cách lưu trữ dữ liệu tạm thời và sử dụng lại trong các yêu cầu tương tự, caching giúp giảm thiểu tải cho server và tăng tốc độ phản hồi cho người dùng. Với sự hỗ trợ của các phương pháp caching tích hợp trong ASP.NET Core, việc triển khai và quản lý caching trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Bộ môn Ứng dụng phần mềm
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội

 

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *