Khoá học trực tuyến: Xử lý & Trực quan Dữ liệu

13:46 15/02/2022

Trực quan hóa dữ liệu là gì? Tại sao xử lý và trực quan dữ liệu lại trở thành một trong những kỹ năng cần có ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề?

  • Tổng quan

Dữ liệu là tài sản quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức với những thông tin hữu ích, trực tiếp tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức. Hiểu được ý nghĩa của dữ liệu, chúng ta có thể thay đổi định hướng hoạt động, phát triển để mang tới những lợi ích ngắn hạn hoặc dài hạn.

Ngày nay, với lượng dữ liệu khổng lồ hay còn gọi là Big Data, chúng ta đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi không thể xử lý hay hiểu rõ những dữ liệu đó. Do vậy, việc trực quan hóa dữ liệu nhanh chóng trở thành công việc thiết yếu đối với mọi doanh nghiệp ở hầu hết ngành nghề, lĩnh vực để xác định những xu hướng, tìm kiếm thông tin hữu ích, cải thiện hoạt động.

Thấu hiểu vấn đề này, Cao đẳng FPT Polytechnic cung cấp khóa học trực tuyến: Xử lý & Trực quan Dữ liệu thông qua Power BI, một dịch vụ phân tích dữ liệu của Microsoft để cung cấp trực quan dữ liệu, thông tin với giao diện đơn giản để người dùng có thể dễ dàng khởi tạo báo cáo, phân tích, dự đoán và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Thông tin chung
    • Khóa học: Xử lý & Trực quan Dữ liệu
    • Hình thức: Khóa học trực tuyến
    • Điều kiện nhập học: Học viên cần hoàn thành môn học Cơ sở dữ liệu Excel
    • Thời gian đào tạo: 15 buổi học

2. Nội dung khoá khoá học

MODULE 1: Trực quan dữ liệu với Excel

Bài 1: Nhu cầu phân tích dữ liệu
Bài 2: Setup môi trường
Bài 3: Data cleaning với Excel
Bài 4: Phân tích dữ liệu với Excel
Bài 5: Xây dựng data model
Bài 6: Visualize dữ liệu với Excel

MODULE 2: Trực quan dữ liệu với POWER BI

Bài 7: Power BI là gì?
Bài 8: Tiền xử lý dữ liệu với powerBI
Bài 9: Visualize data với powerBI
Bài 10: Dashboard với power BI

3. Sau khóa học, học viên có thể:

    • Chuẩn bị dữ liệu với Excel & Power BI
    • Clean, transform và load data với Excel & Power BI
    • Thiết kế data model (biểu mẫu dữ liệu) với Excel & Power BI
    • Thiết kế report (báo cáo) với Excel & Power BI
    • Thiết kế dashboard với Excel & Power BI

 

Mọi thông tin chi tiết về khoá học, vui lòng liên hệ hotline:

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2023

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *