Bỏ túi những câu châm ngôn tiếng Anh truyền động lực học tập

11:03 06/06/2023

Trong tiếng Anh, có rất nhiều câu nói hay có thể truyền động lực trong cuộc sống. Việc ghi nhớ những câu nói này cũng giúp bạn trau dồi được thêm kiến thức ngoại ngữ của mình. 

Những câu tiếng Anh về học tập dưới đây không những vừa cung cấp kiến thức mà nó sẽ vừa giúp bạn giao tiếp dễ dàng hơn. 

1. If I fail, I try again and again, and again.

Ý nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.

2. Once you stop learning, you will start dying.

Ý nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

3. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Ý nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

4. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Ý nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

5. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Ý nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

6. Never stop learning because life never stops teaching.

Ý nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

7. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men. 

Ý nghĩa: “Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.”

8. Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Ý nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

9. Learning is the eye of the mind.

Ý nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

10. Adventure is the best way to learn.

Ý nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

Trên đây là những câu nói tiếng Anh đơn giản nhưng có thể giúp bạn trau dồi kiến thức, đồng thời có thêm nhiều động lực để cố gắng học tập. Hy vọng rằng, bạn sẽ tự tin hơn và cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé.

Giảng viên Nguyễn Thị Tâm
Bộ môn Tiếng Anh
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *