Mạng máy tính và phân biệt giữa mạng có dây và mạng không dây

15:15 21/09/2023

Có hai loại mạng chính mà chúng ta thường gặp: mạng có dây và mạng không dây. Hãy cùng tìm hiểu rõ nét về khái niệm mạng máy tính và phân biệt sự khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây trong bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu về mạng máy tính

Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính và thiết bị liên kết với nhau để truyền tải dữ liệu và tạo ra sự kết nối giữa các nguồn tài nguyên. Mạng này cho phép chia sẻ tài liệu, ứng dụng, và thông tin giữa các máy  tính và thiết bị khác nhau.

Mạng máy tính, truyền thông thông tin

Mạng có dây

Mạng có dây là mạng sử dụng cáp và dây để kết nối các máy tính và thiết bị với nhau để truyền tải dữ liệu giữa chúng. Cáp Ethernet và cáp quang là hai ví dụ phổ biến.

Mạng có dây

Mạng có dây bao gồm số đặc trưng sau:

  • Độ ổn định: Mạng có dây thường ổn định và có tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn so với mạng không dây. Nó ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
  • Tính bảo mật: Mạng có dây thường bảo mật hơn do kẻ xâm nhập cần truy cập vào hệ thống vật lý để tạo sự kết nối.
  • Tính ứng dụng: Thường được sử dụng trong doanh nghiệp, các trung tâm dữ liệu, và các cơ sở hạ tầng mạng ổn định.

Mạng không dây

Mạng không dây sử dụng sóng radio hoặc sóng vô tuyến để truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và máy tính. Mạng Wi-Fi và mạng di động là hai ví dụ phổ biến.

Mạng không dây

Mạng có không dây bao gồm số đặc trưng sau:

  • Độ Linh Hoạt: Mạng không dây cho phép di chuyển tự do và kết nối từ xa mà không cần cáp kết nối vật lý.
  • Tốc Độ: Tốc độ truyền tải dữ liệu của mạng không dây thường thấp hơn so với mạng có dây và nó có thể bị ảnh hưởng bởi tường và nhiễu.
  • Tính Bảo Mật: Mạng không dây có tính bảo mật thấp hơn, nhưng có các phương pháp bảo mật như mã hóa và chứng thực để bảo vệ mạng.
  • Tính Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, tại nhà, và trong các môi trường di động.

Phân biệt giữa mạng có dây và mạng không dây

Mạng Có Dây Mạng Không Dây
Phương thức kết nối Hệ thống sử dụng cáp và dây
kết nối vật lý giữa các thiết bị
Sử dụng sóng radio hoặc sóng
vô tuyến
Độ ổn định và tốc độ ổn định và Nhanh hơn Ít ổn định và chậm hơn
Tính bảo mật Mạng có dây có khả năng bảo
mật tốt hơn vì kẻ xâm nhập cần truy cập vào hệ thống vật
Mạng không dây có tính bảo
mật thấp hơn nhưng có các
biện pháp bảo mật khả dụng
Ứng dụng Thường được sử dụng trong
doanh nghiệp và các môi
trường yêu cầu tính bảo mật
và độ tin cậy.
Mạng không dây thường
được sử dụng trong cuộc sống
hàng ngày, tại nhà, và trong
các môi trường di động.

Tóm lại, trong chuyên đề này chúng ta đã tìm hiểu khái niệm mạng máy tính, phân loại hai loại mạng quan trọng trong cuộc sống và công nghệ hiện đại. Có hiểu biết nhất định về sự khác biệt giữa mạng có dây và không dây sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc lựa chọn và triển khai mạng phù hợp với nhu cầu cụ thể của bản thân!

Giảng viên: Nguyễn Văn Định
Bộ môn Công nghệ Thông tin
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2023

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.