FlatList và Section List trong React Native

17:29 27/02/2024

FlatList và SectionList là hai component phổ biến trong React Native để hiển thị danh sách dữ liệu. Bài viết này sẽ so sánh ưu và nhược điểm của cả hai, đồng thời cung cấp ví dụ cụ thể để giúp bạn lựa chọn component phù hợp cho từng trường hợp.

 1. FlatList:

Ưu điểm:

 • Hiệu quả cao với danh sách dài.
 • Dễ sử dụng và triển khai.
 • Hỗ trợ nhiều tính năng như scroll, refresh, pagination.

Nhược điểm:

 • Không hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo nhóm.
 • Khó tùy chỉnh giao diện cho từng item trong danh sách.

Ví dụ:

 1. SectionList:

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo nhóm.
 • Dễ dàng tùy chỉnh giao diện cho từng item và nhóm trong danh sách.

Nhược điểm:

 • Ít hiệu quả hơn FlatList với danh sách dài.
 • Phức tạp hơn FlatList để sử dụng và triển khai.

Ví dụ:

 1. So sánh ưu và nhược điểm:
Tính năng FlatList SectionList
Hiệu suất Hiệu quả cao với danh sách dài Ít hiệu quả hơn với danh sách dài
Dễ sử dụng Dễ sử dụng và triển khai Phức tạp hơn để sử dụng và triển khai
Hỗ trợ nhóm dữ liệu Không hỗ trợ Hỗ trợ
Tùy chỉnh giao diện Khó tùy chỉnh Dễ dàng tùy chỉnh
 1. Lựa chọn component phù hợp:

FlatList: Nên sử dụng cho danh sách dữ liệu dài không cần nhóm.

SectionList: Nên sử dụng cho danh sách dữ liệu cần nhóm hoặc cần tùy chỉnh giao diện cho từng item và nhóm.

 1. Tóm lại:

FlatList và SectionList là hai component quan trọng trong React Native để hiển thị danh sách dữ liệu. Lựa chọn component phù hợp sẽ giúp bạn tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng của bạn.

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Chấn
Bộ môn Công nghệ thông tin
FPT Polytechnic TP HCM

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.