GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

-06 giải Mr K18, mỗi giải trị giá 3.000.000 VNĐ

-06 giải Ms K18, mỗi giải trị giá 3.000.000 VNĐ

-06 giải Bình chọn nhiều nhất, mỗi giải trị giá 500.000 VNĐ

-06 giải “solo”, 01 giải mỗi khu vực, mỗi giải trị giá: 1.000.000 VNĐ

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Bước 1: Truy cập Trang bình chọn tại đây

Bước 2: Chọn khu vực để bình chọn (Gồm có 6 khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ & Tây Nguyên);

Bước 3: Click “Vote”, nhập tài khoản Facebook để bình chọn.

Mỗi tài khoản Facebook được “Vote” tối đa 01 lần/ngày

CÁCH THỨC CHẤM GIẢI

-Người tham gia bình chọn sẽ sử dụng tài khoản Facebook để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Mỗi tài khoản được vote tối đa 01 lần/ngày;

-Ban tổ chức chỉ tính điểm từ nút “Vote” hiển thị trên website (không tính điểm Like/Share/Comment);

-Thời gian bắt đầu bình chọn: 12h00 ngày 07/09/2022; Thời gian kết thúc bình chọn: 23h59 ngày 30/09/2022 và dự kiến công bố kết quả vào ngày 02/10/2022.

Mọi thắc mắc, tranh chấp, khiếu nại…quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC. Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thời gian bình chọn từ: Ngày 06/09/2022 đến 23:59 ngày 30/09/2022.

Công bố giải thưởng vào ngày 02/10/2022.

Hotline tư vấn: 0981725836

Đăng ký Ngành Fpoly 2023

Đăng ký trực tuyến