Cao đẳng FPT
Thông báo chương trình “Now, I’m a FPT Polytechnic student”

FPT Polytechnic trân trọng thông báo chương trình ưu đãi miễn giảm học phí Tiếng Anh “Now, I’m a FPT Polytechnic student”.

sinh vien cao dang thuc hanh fpt polytechnic
Học phí

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đưa ra mức học phí hợp lý với chất lượng đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay.