Sự kiện

Tháng 02

19/02/2016

FPT Polytechnic Hà Nội

Giải bóng đá "Poly Cup 2017"

Thứ 6

17/02/2017

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

International Festival

Thứ 6

10/02/2017

FPT Polytechnic Hà Nội

Hội xuân quê 2017 – Mùa xuân Tây Bắc

Thứ 5

08/02 - 10/02

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Hội cờ xuân lần IV - 2017

Thứ 5

19/01/2017

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Hội làng FPT 2017

Poly góc nhìn
Cựu sinh viên FPoly đẹp mê hồn trong tà áo dài truyền thống
Cựu sinh viên FPoly đẹp mê hồn trong tà áo dài truyền thống Xem thêm >>