97,7%
Sinh viên có việc làm
400+
Doanh nghiệp đối tác
15.000+
Sinh viên & Cựu SV
6 Cơ sở
Đào tạo toàn quốc

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

Đối tác