97,7%
Sinh viên có việc làm
330
Doanh nghiệp đối tác
15.000+
Sinh viên & Cựu SV
5 Cơ sở
Đào tạo toàn quốc

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

<

Đối tác