Sự kiện

Tháng 03

15/03 - 26/03

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Poly Champions Cup 2017

Thứ 4

01/03/2017

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Tôn vinh "Ong vàng Poly"

Thứ 7

25/02/2017

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Chuyên đề cho sinh viên Du lịch

Tháng 02

18/02 - 25/02

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Chọn ứng viên tham gia “MOSWC 2017”

Thứ 5

23/02/2017

FPT Polytechnic Hà Nội

Tôn vinh “Ong vàng Poly"