Sự kiện

Tháng 9 -12

20/09 - 25/12

FPT Education

Cuộc thi FE Sáng tạo

Thứ 2 & 3

19/12 - 20/12

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Tour tham quan: “Về miền biển vắng”

Tháng 12

16/12 - 18/12

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Tham quan: “Đà Lạt – Thành phố mộng mơ”

Tháng 12

15/12/2016

Thứ 7

10/12/2016

FPT Polytechnic

Khai trương Poly K-Beauty