97,7%
Sinh viên có việc làm
500+
Doanh nghiệp đối tác
40.000+
Sinh viên & Cựu SV
7 Cơ sở
Đào tạo toàn quốc

Ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch 

image

Đối tác