[HN.TD1809] Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông nội bộ & văn hóa

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông nội bộ & văn hóa  (Mã tuyển dụng TD1809)    Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển …

[HN.TD1810] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Business Development Intern

Thông báo tuyển dụng Business Development Intern  (Mã tuyển dụng TD1810)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Business Development Intern trước 28/2/2023 nhé!  …

[HN.TD1795] Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh   (Mã tuyển dụng TD1795)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên kinh doanh nhé!  Số lượng: …

[HN.TD1807] Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing

Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing   (Mã tuyển dụng TD1807)    Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Marketing trước ngày …

[HN.TD1808] Thông báo tuyển dụng nhân viên trực Page

Thông báo tuyển dụng nhân viên trực Page  (Mã tuyển dụng TD1808)    Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên trực tiếp trước 28/02/2023 nhé!  …

[HCM 0123.11] Thông báo tuyển dụng Họa sĩ Webtoon

Thông báo tuyển dụng Họa sĩ Webtoon (Mã tuyển dụng 0123.11) Bạn đang học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Họa sĩ Webtoon …

[HN.TD1801] Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Đấu nối tụ điện

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Đấu nối tụ điện (Mã tuyển dụng TD1801) Bạn đang theo học ngành Điện – Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic HN và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển …

[HN.TD1806] Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh  (Mã tuyển dụng TD1806) Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên …

[HCM 0123.08] Tuyển dụng TTS Kinh doanh xuất nhập khẩu

Thông báo Tuyển dụng TTS Kinh doanh xuất nhập khẩu (Mã tuyển dụng 0123.08 ) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Kinh doanh xuất nhập …

[HN.TD1793] Thông báo tuyển dụng TTS Design 2D

Thông báo tuyển dụng TTS Design 2D  (Mã tuyển dụng TD1793)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Design 2D trước 31/01/2023 nhé! Số lượng: …

[HN.TD1791] Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale

Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale  (Mã tuyển dụng TD1791)    Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Sale ngay nhé!  Số lượng: 02 Thời …

[HN. TD1790] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Marketing

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Marketing  (Mã tuyển dụng TD1790)    Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên Marketing trước ngày 28/02/2023 …