Thông báo tuyển dụng vị trí TTS sàn thương mại điện tử (Mã tuyển dụng TD1669)  

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS sàn thương mại điện tử   (Mã tuyển dụng TD1669)     Bạn theo học Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS sàn thương …

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thiết kế đồ họa 2D (Mã tuyển dụng TD1668)    

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thiết kế đồ họa 2D             (Mã tuyển dụng TD1668)     Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Thiết kế đồ họa (Mã tuyển dụng TD1667)

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Thiết kế đồ họa             (Mã tuyển dụng TD1667)     Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Marketing (Mã tuyển dụng TD1666)

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Marketing (Mã tuyển dụng TD1666)             (Mã tuyển dụng TD1666)   Bạn theo học Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS Marketing …

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing (Mã tuyển dụng TD1665)

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing             (Mã tuyển dụng TD1665)    Bạn theo học Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Chuyên viên Marketing trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên tiếp thị thực địa (Trade Marketing)(Mã tuyển dụng TD1670)    

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên tiếp thị thực địa (Trade Marketing) (Mã tuyển dụng TD1670)     Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Chuyên viên tiếp …

Thông báo tuyển dụng CTV viết, tổng hợp tin bài tại Yeah1 News (Mã tuyển dụng 1022.03)

Thông báo tuyển dụng CTV viết, tổng hợp tin bài tại Yeah1 News (Mã tuyển dụng 1022.03) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV viết, tổng …

Thông báo tuyển dụng CTV Kinh Doanh tại Blue Sky Investment Group (Mã tuyển dụng 1022.02)

Thông báo tuyển dụng CTV Kinh Doanh Blue Sky Investment Group (Mã tuyển dụng 1022.02) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí Giáo viên bán trú (Mã tuyển dụng TD1664)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁO VIÊN BÁN TRÚ (Mã tuyển dụng TD1664) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí giáo viên bán trú trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Digital Marketing (Mã tuyển dụng TD1663)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING (Mã tuyển dụng TD1663) Bạn theo học Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Digital Marketing …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên vận hành máy CNC (Mã tuyển dụng TD1661)

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên vận hành máy CNC (Mã tuyển dụng TD1661) Bạn theo học ngành Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …