[HCM 0223.02] Thông báo tuyển dụng Sale Intern

 Thông báo tuyển dụng Sale Intern (Mã tuyển dụng 0223.02) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Sale Intern nhé! Vị trí ứng tuyển: Sales Intern Thời gian …

[HCM 0223.13] Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

 Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Mã tuyển dụng 0223.13) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh nhé! Vị trí ứng tuyển: …

[HCM0123.10] Thông báo tuyển dụng nhân viên khách sạn

Thông báo tuyển dụng nhân viên khách sạn (Mã tuyển dụng 0123.10 ) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên khách sạn nhé! Vị trí ứng …

[HCM 0123.09] Tuyển dụng TTS JAVA/.NET Developers (Fresher/ Junior)

Thông báo tuyển dụng TTS JAVA/.NET Developers (Fresher/ Junior) (Mã tuyển dụng 0123.09) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí TTS Java/.NET Developer (Fresher/Junior). Vị trí ứng …

[HCM.0123.03] Tuyển dụng CTV Content Tiktok Online

Thông báo tuyển dụng CTV CONTENT TIKTOK ONLINE (Mã tuyển dụng_0123.03) Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV CONTENT TIKTOK ONLINE nhé!  Thời gian và …

[HCM.0123.02] Tuyển dụng CTV Edit Video

Thông báo tuyển dụng CTV Edit Video (Mã tuyển dụng_0123.02 ) Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và mong muốn tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trị CTV Edit Video nhé!  Thời gian và …

[HCM.0123.04] Tuyển dụng CTV Content Video Online

Thông báo tuyển dụng CTV Content Video Online (Mã tuyển dụng_0123.04 ) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Content Video Online nhé! …

[HCM.0123.05] Tuyển dụng CTV Content Social/Web

Thông báo tuyển dụng CTV Content Social/Web (Mã tuyển dụng_0123.05 ) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Content Social/Web nhé! Thời gian …

[HCM.0123.06] Tuyển dụng CTV Content Social

Thông báo tuyển dụng CTV Content Social (Mã tuyển dụng_0123.06 ) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Content Social nhé! Thời gian …

[HCM.0123.07] Tuyển dụng CTV Design 2D Online

Thông báo tuyển dụng CTV Design 2D Online (Mã tuyển dụng_0123.07 ) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV DESIGN 2D …

[HCM.0123.01] Tuyển dụng kỹ thuật viên SPA

Thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên SPA (Mã tuyển dụng_0123.01) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí kỹ thuật viên Spa nhé! Thời gian và địa điểm …