TN – “Ngày chủ nhật xanh” của sinh viên FPoly Tây Nguyên
HN – Rung chuông vàng Poly 2013
QN – FPoly Quảng Ninh vui sinh nhật 3 tuổi
ĐN – FPoly Đà Nẵng tham gia công tác dân vận 2013
HN – Hội thao chào mừng sinh nhật FPT Polytechnic – Happy Bee 2013
Chung kết Poly sáng tạo 2013