ĐN – FPoly Đà Nẵng chuẩn bị lồng đèn trung thu cho trẻ em nghèo
HCM – Tuần lễ định hướng tân sinh viên khóa 9.3, FPoly Hồ Chí Minh
ĐN – Tuần lễ định hướng tân sinh viên khóa 9.3, FPoly Đà Nẵng
QN – Tuần lễ định hướng tân sinh viên khóa 9.3, FPoly Quảng Ninh
HN – Lễ khai giảng khóa 9.3
HN – Tuần lễ định hướng tân sinh viên khóa 9.3, FPoly Hà Nội