HN23_Lớp 12A6 THPT Ứng Hòa B_Hà Nội

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức – Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp. Hãy sửa soạn tấm ảnh đậm chất …

HN36_Lớp 12A6 THPT Mỹ Đức A_Hà Nội

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức – Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp.

HN14_Nguyễn Thị Hải Yến_12a11 THPT Tiên Hưng_Thái Bình

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức – Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp. Hãy sửa soạn tấm ảnh đậm chất …

HN13_Lê Thị Thu Trà_12A8 THPT Hồng Thái_Hà Nội

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức – Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp. Hãy sửa soạn tấm ảnh đậm chất …

HN12_Hoàng Thị Hạnh_12A6 THPT Ngô Quyền_Hà Nội

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức – Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp. Hãy sửa soạn tấm ảnh đậm chất …

HN11_Trần Vũ Thu Hương_12D1 THPT Hiệp Hoà số 1_Bắc Giang

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp.

HN10_Nguyễn Thị Quỳnh_12C2 THPT Đại An_Nam Định

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp.

HN09_Lê Thanh Thảo_12A11 THPT Ứng Hòa A_Hà Nội

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp.

HN08_Nguyễn Thị Trà_12T THPT Ninh Giang_Hải Dương

“Lớp mình là số 1” – Cuộc thi ảnh cực “hot” do Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Tôn vinh những khoảnh khắc độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa của các tập thể lớp.

HN04_Nguyễn Đức Phước_12A0 THPT Lý Nhân Tông_Bắc Ninh

Cao đẳng FPT Polytechnic và ban Tổ chức cuộc thi ảnh Lớp mình là số 1 đã sẵn sàng nhận bài dự thi của tất cả các lớp 12 trên cả nước rồi, hãy sửa soạn tấm ảnh đậm chất cá tính của lớp mình để mang đi dự thi nhé!