Các Framework phát triển ứng dụng di động thịnh hành trong năm 2024

23:02 08/04/2024

Trên hành trình phát triển ứng dụng di động, việc chọn một framework phù hợp là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và đánh giá ba framework phát triển ứng dụng di động phổ biến trong năm 2024: Flutter, React Native và Kotlin Multiplatform. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cấu trúc, mối quan hệ giữa chúng và so sánh một số yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển ứng dụng di động khi sử dụng các framework này.

Mô tả đơn giản về cấu trúc và mối quan hệ giữa các framework

Flutter

 • Được phát triển bởi Google, ngôn ngữ lập trình chính là Dart.
 • Flutter sử dụng một lớp giao diện người dùng riêng gọi là “Widget” để xây dựng giao diện ứng dụng.
 • Widget được xếp thành một cây phân cấp, trong đó widget cha có thể chứa các widget con.
 • Flutter cung cấp nhiều widget sẵn có và khả năng tùy chỉnh cao để tạo giao diện đẹp và linh hoạt.
 • Flutter sử dụng Dart VM (Virtual Machine) hoặc AOT (Ahead of Time Compilation) để chuyển đổi mã Dart thành mã máy chạy trên nền tảng đích (Android, iOS, Web).

React Native

 • Được tạo ra bởi Facebook, ngôn ngữ lập trình chính là JavaScript.
 • React Native sử dụng cấu trúc React, một thư viện JavaScript phổ biến, để xây dựng giao diện ứng dụng di động.
 • Giao diện ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng các thành phần (components) React Native.
 • React Native tương tác với các API native thông qua một bộ gọi API (bridge) để đảm bảo tích hợp với các tính năng đặc thù của nền tảng.
 • Mã JavaScript được biên dịch thành mã native thông qua React Native bridge, cho phép ứng dụng chạy trên nền tảng đích (Android, iOS).

Kotlin Multiplatform

 • Được tạo ra bởi JetBrains, một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Nga. Ngôn ngữ lập trình chính là Kotlin. Kotlin Multiplatform là một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình Kotlin, được JetRains phát triển từ năm 2010.
 • Kotlin Multiplatform cho phép chia sẻ mã nguồn giữa các nền tảng (Android, iOS) và cả phía máy chủ (server-side).
 • Mã Kotlin được chia sẻ trong các module (đơn vị phân tách) có thể được sử dụng trên nền tảng khác nhau.
 • Kotlin Multiplatform cung cấp các API (expect/actual) để xây dựng giao diện người dùng và xử lý logic chung, trong khi vẫn giữ khả năng truy cập đặc thù của từng nền tảng thông qua mã thực thi thực tế (actual implementation).

So sánh một số yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển ứng dụng di động khi sử dụng các framework này

Yếu tố Flutter React Native Kotlin Multiplatform
Ngôn ngữ lập trình Dart JavaScript Kotlin
Hiệu suất Cao Trung bình Cao
UI/UX Giao diện đẹp và đồng nhất trên nhiều nền tảng Giao diện tương tự với ứng dụng native Giao diện tương tự với ứng dụng native
Tích hợp native
Tốc độ phát triển Nhanh Nhanh Trung bình
Khả năng chia sẻ mã nguồn Không chỉ chia sẻ mã nguồn UI mà còn logic xử lý Chia sẻ mã nguồn UI Chia sẻ mã nguồn UI và logic xử lý
Hỗ trợ cộng đồng Lớn Lớn Đang phát triển
Kích thước file cuối cùng Lớn Trung bình Trung bình – nhỏ
Khả năng truy cập tính năng đặc thù nền tảng Cần sử dụng plugin bên ngoài Cần sử dụng thư viện bên ngoài Cần sử dụng thư viện bên ngoài
Độ tin cậy và ổn định Được ổn định và phát triển rộng rãi Được ổn định và phát triển rộng rãi Đang phát triển và cần thời gian ổn định hơn

Kết luận

Trong năm 2024, Flutter, React Native và Kotlin Multiplatform tiếp tục là những framework phát triển ứng dụng di động được sử dụng phổ biến. Mỗi framework có ưu điểm và hạn chế riêng, và trải nghiệm sử dụng cũng khác nhau. Lựa chọn framework phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu dự án cụ thể và kiến thức của nhà phát triển. Với sự phát triển của công nghệ, các framework này tiếp tục được cải tiến và phát triển, mang lại những cơ hội và thách thức mới cho việc phát triển ứng dụng di động.

Giảng viên Đặng Anh Tuấn
Bộ môn CNTT
FPT Polytechnic HCM

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.