Lottie trong React Native

12:53 26/02/2024

Lottie là một thư viện mã nguồn mở cho phép bạn sử dụng các hiệu ứng hoạt hình được thiết kế trong After Effects trong ứng dụng React Native của bạn. Lottie sử dụng định dạng JSON nhẹ để lưu trữ các hiệu ứng hoạt hình, giúp giảm dung lượng và tăng hiệu suất.

Điểm mạnh của Lottie

 • Dễ tích hợp và tùy biến: Lottie giúp tích hợp animations một cách đơn giản thông qua JSON files được tạo bởi After Effects. Có thể tùy chỉnh animations, thậm chí thêm các sự kiện và tương tác.
 • Hiệu suất cao: Lottie sử dụng nền tảng OpenGL để vẽ animations, giúp cải thiện hiệu suất so với việc sử dụng các hình ảnh động thông thường.
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng: Lottie không chỉ hỗ trợ React Native mà còn nhiều nền tảng khác như Android, iOS, Web.
 • Tương thích dễ dàng: Hỗ trợ nhiều định dạng file như JSON, giúp dễ dàng chia sẻ animations giữa các nền tảng và ứng dụng.

So sánh hiệu suất với các thư viện khác

 1. Lottie vs GIF:
 • GIF thường có kích thước lớn hơn và ít tùy chỉnh hơn.
 • Lottie sử dụng các vectơ, giảm kích thước tệp và cung cấp khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ hơn.

2. Lottie vs Animated API của React Native:

 • Animated API có thể linh hoạt hơn trong một số trường hợp nhưng có sự hạn chế về độ phức tạp và khả năng tương tác.
 • Lottie đặc biệt thích hợp cho animations phức tạp và được thiết kế trước bằng After Effects.

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng thư viện Lottie trong React Native để hiển thị animations:

Ví dụ thứ nhất, LottieView sử dụng đường dẫn đến một file JSON trên internet để hiển thị animation.

Hiển thị animation từ một URL

Ví dụ thứ hai, LottieView được đặt trong một TouchableOpacity để tạo ra một animation có thể tương tác.

Tùy chỉnh và tương tác

Ví dụ thứ ba, LottieView được tích hợp vào ứng dụng sử dụng Redux để kiểm soát trạng thái animation từ store Redux.

Tích hợp với Redux

Những ví dụ trên giúp bạn hiểu cách sử dụng Lottie trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trong ứng dụng React Native của mình. 

Lottie trong React Native là một công cụ mạnh mẽ cho việc tích hợp và hiển thị animations từ After Effects trong ứng dụng di động. Mặc dù có một số điểm yếu như kích thước tệp lớn, nhưng những lợi ích về hiệu suất và tích hợp dễ dàng làm cho Lottie trở thành lựa chọn ưa thích trong cộng đồng

Giảng viên Nguyễn Ngọc Chấn
Bộ môn Công nghệ thông tin
FPT Polytechnic TP HCM

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.