Sứ mệnh

Mục tiêu của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, đảm bảo tương lai vững chắc cho sinh viên sau khi ra trường, góp phần hưng thịnh quốc gia và thúc đẩy tiến trình đi lên nền kinh tế tri thức.

Giá trị

FPT Polytechnic mang lại cho người học những giá trị đào tạo thực tế mà ít môi trường đào tạo tại Việt Nam có được