Trở thành trường cao đẳng tốt nhất Việt Nam

22:53 13/09/2009

Hiện trạng cao đẳng Việt Nam

Ở Việt Nam hiện nay, bậc cao đẳng đang được nhìn nhận như là hệ đại học được thu gọn. Chính vì vậy, việc đào tạo cao đẳng hầu hết vẫn mang nặng tính hàn lâm và thiếu tính thực dụng để làm được việc. Đặc biệt với các sinh viên có học lực bình thường thì các chương trình hàn lâm càng khiến các sinh viên này khi ra trường không thể cạnh tranh được với các sinh viên đại học. Trong khi đó, hiện tại đang có nhiều sinh viên đại học vẫn thất nghiệp.

Văn phòng Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Việt Nam.

Mong muốn trở thành cơ sở đào tạo cao đẳng tốt nhất

Những người làm giáo dục tại FPT tin rằng dù ở bậc học nào sinh viên cũng cần cung cấp những kiến thức tốt nhất. Ở bậc học cao đẳng sinh viên sẽ không cần cạnh tranh với các sinh viên học đại học vì cơ bản nội dung đào tạo, kiến thức và kỹ năng của hai sinh viên này được triển khai theo hai hướng khác nhau.

Nếu sinh viên đại học được học một cách tổng quát thì sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ được đào tạo một cách chi tiết. Nếu bậc đại học chú trọng đến tư duy thì sinh viên cao đẳng cần được chú trọng đến tay nghề.

Chính vì quyết tâm không trở thành lò luyện thi liên thông mà hướng tới trở thành môi trường đào tạo cao đẳng tốt nhất Việt Nam theo tiêu chí “Thực học – Thực nghiệp“. Hay nói cách khác là sinh viên ra trường làm được việc và có việc làm. Để trở thành trường cao đẳng tốt nhất, FPT Polytechnic cần là nơi hun đúc các kiến thức, kỹ năng nền tảng cho sinh viên trưởng thành trong cuộc sống và có sự thăng tiến trong sự nghiệp. Những sinh viên khá, giỏi vẫn có đầy đủ cơ hội để học tập và trưởng thành với các bậc học cao hơn.

Thực tế định nghĩa thế nào là Trường cao đẳng tốt nhất vẫn là một khái niệm chưa được làm rõ. FPT Polytechnic chỉ mong muốn các cơ sở đào tạo cao đẳng hãy dám mạnh dạn đầu tư vào thế mạnh để trở thành những cơ sở đào tạo tân tiến, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Các giải thưởng Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đã đạt được

Cao đẳng tốt nhất

Cao đẳng tốt nhất

Cao đẳng tốt nhất

Cao đẳng tốt nhất

Cao đẳng tốt nhất

Cùng chuyên mục

Đăng ký học Fpoly

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *