Giảng viên và sinh viên được truy cập vào thư viện điện tử Books24x7

ITPro và FinancePro thuộc Books24x7 được biết đến là một hệ CSDL tích hợp trực tuyến cung cấp nhiều tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công nghệ thông tin, tài chính và quản trị kinh doanh. Với số lượng …