Trượt nguyện vọng 1, thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Từ ngày 21 – 31/8/2016, các trường đại học sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh cần bình tĩnh, suy xét kỹ để lựa chọn trường và nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân.