Thi THPT Quốc Gia 2017: Trừ Văn tự luận, còn lại trắc nghiệm.

4 bài thi trắc nghiệm gồm Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thi THPT 2017: Không cần làm tất cả các môn trong bài thi tổ hợp

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhiều thí sinh băn khoăn các trường sẽ xét điểm từng môn thành phần hay tính tổng của bài thi để xét tuyển đại học.