Khung chương trình đào tạo liên thông từ FPT Polytechnic lên Đại học FPT

Sinh viên khối ngành CNTT của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ học thêm 3 học kỳ và 1 học kỳ cầu nối để liên thông lên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT.

Những điểm mới quan trọng trong xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015

Từ ngày 1/8, các trường Đại học,Cao đẳng nhận hồ sơ xét tuyển sinh. Vì là năm đầu tuyển sinh theo phương thức mới nên thí sinh cần chú ý cập nhật thông tin.

[Infographic] Nghề nào cho Luna? Nghề nào cho Kacao

Bên cạnh việc tập trung cho kì thi xét tuyển Cao đẳng, Đại học, các thí sinh cũng cần cân nhắc lựa chọn ngành học cân bằng giữa nhu cầu xã hội và năng lực.