Đề thi & Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2016 – Môn Sinh học

Đề thi môn Sinh học THPT quốc gia năm 2016. Các bạn soát đáp án xem mình được bao nhiêu điểm nhé. Lưu ý các đánh dấu là của thí sinh, không phải đáp án.