thumb
Tám lý do để trở thành sinh viên FPT Polytechnic

Triết lý giáo dục, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, môi trường năng động,…và có lẽ có nhiều hơn 8 lý do để thuyết phục bạn gia nhập vào ngôi nhà FPT Polytechnic.

Gio hoc thuc hanh tai Poly [640x480]
Đào tạo theo phương pháp “project-based-training”

Với phương pháp trên, sinh viên sẽ trưởng thành thực sự qua công việc, dễ dàng thích nghi và thành thục các kỹ năng làm việc cần thiết khi bắt đầu sự nghiệp.

Chương trình học thực tiễn, giáo trình cập nhật

Giáo trình bằng tiếng Việt được biên soạn và biên dịch thông qua sự hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản quốc tế giúp sinh viên tiếp cận với tri thức công nghệ cập nhật một cách dễ dàng hơn.

Cao đẳng FPT
Phát triển kỹ năng làm việc và giới thiệu việc làm

FPT Polytechnic không chỉ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp mà sẽ hướng dẫn thực tập và tạo cơ hội làm việc cho sinh viên ngay khi đang học tập.

gre03
Liên thông

Sinh viên của trường khi tốt nghiệp có thể liên kết với tất cả các trường có tuyển liên thông với chuyên ngành tương đương.