Ngắm những “bóng hồng” của bộ môn CNTT FPT Polytechnic Cần Thơ

Trong cuộc thi ảnh “35 năm: Một nụ cười – Một hạnh phúc”, các “bóng hồng” của bộ môn CNTT tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ đã thể hiện những nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh …