Dùng Visual Studio code lập trình C/C++ cho sinh viên mới bắt đầu

GIỚI THIỆU VISUAL STUDIO CODE (VS CODE): VSCode là một công cụ lâp trình (Code Editor) do Microsoft phát triển, VSCode có thể cài đặt và sử dụng trên cả Windows, MacOS và Linux. VSCode là hoàn toàn miễn phí. …

Ngôn ngữ C# và những điều bạn chưa biết (Phần 2)

Ở bài viết phần 1 đã cho các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về ngôn ngữ C# và sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn sáng suốt trong các ngôn ngữ. Phần 2 này sẽ giới thiệu …