Ngô Tăng Bá Trọng – Chủ nhiệm CLB Âm nhạc FPT Polytechnic Tây Nguyên: Chàng chủ nhiệm tài năng và hành trình kết nối đam mê nghệ thuật

Ngô Tăng Bá Trọng hiện đang là chàng Chủ nhiệm tài năng của CLB Âm nhạc tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên. Mong muốn truyền lửa đam mê nghệ thuật tới các bạn trẻ trong trường, …