Học Marketing ra làm gì? (Phần 1): Sự khác nhau giữa Client vs Agency

Là một marketer bạn có phân biệt được “Client” và “Agency”? Tại sao nhiều bạn sinh viên khi ra trường lại muốn làm việc ở Agency hơn Client? Có bao nhiêu loại hình Agency tại Việt Nam? Hãy cùng Cao …