FPT Polytechnic

10/04/2024 – TP HCM – Tham quan Công ty Cổ phần Color Life (hoayeuthuong.com)

Ngày 10/4, các bạn sinh viên chuyên ngành Digital Marketing của trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM sẽ có chuyến tham quan Công ty Cổ phần Color Life (hoayeuthuong.com). Đây là cơ hội để các bạn hiểu …