FPT Polytechnic

09/04/2024 – TP HCM – Tham quan Công ty Cổ phần Navigos Group (trụ sở TP HCM)

Chiều ngày 09/04, các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM sẽ có cơ hội tham quan Công ty Cổ phần Navigos Group trụ sở tại TP HCM.  Công ty Cổ phần Navigos Group tự …