HCM – Những ứng viên nặng ký trong cuộc thi ảnh “Em là để yêu”

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh chỉ còn cơ hội bình chọn ảnh đẹp nhất trong cuộc thi ảnh “Em là để yêu” đến hết ngày 6/3.

HCM – Phát động cuộc thi ảnh chào mừng 8/3 “Em là để yêu”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi ảnh “Em là để yêu” nhằm tạo sân chơi ý nghĩa và tôn vinh nữ sinh.