Voice_Art – Sân chơi thú vị dành cho sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng

Với mục tiêu mong muốn tạo nên một sân chơi năng động sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên tự tin, rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình, nhóm ONMIC thuộc Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng thông qua dự án …