Gia hạn thời gian nhận bài dự thi “Ký ức 12 trong tôi”

Đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của đông đảo học sinh, cuộc thi ảnh: “Ký ức 12 trong tôi” do Cao đẳng FPT Polytechnic phát động sẽ gia hạn thời gian nhận bài dự thi. Theo đó, các tập thể lớp tham dự có thể nộp bài dự thi từ hôm nay tới hạn cuối là ngày 06/06/2018.

Một nhà Thiết kế đồ họa tài năng có những tố chất tiềm ẩn nào?

Bất cứ công việc nào đều đòi hỏi người làm việc cần có những tố chất và khả năng nhất định để thành công. Thiết kế đồ họa cũng không phải ngành nghề ngoại lệ. Vậy để trở thành một tài năng trong lĩnh vực này, bạn cần có những tố chất tiềm ẩn nào. Cùng đọc và tìm hiểu.