QN – FPoly Quảng Ninh tổng kết học kỳ Fall 2013 tại lớp học

Trong hai ngày 11, 12/3, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Quảng Ninh đã có cuộc đột kích bất ngờ, tuyên dương các sinh viên xuất sắc học kỳ Fall 2013, ngay tại lớp học.